Proč lesní školku?

Protože je to školka bez zdí a plotů

Hlavní myšlenkou lesních mateřských škol (LMŠ) je vyjít s dětmi ven a trávit tam s nimi co nejvíc času. LMŠ tak využívají přírodu jako moudrou učitelku k nenásilnému rozvoji dětí po všech stránkách, které jsou potřeba – fyzické, psychické i sociální.

Protože rozvíjí tvořivost dětí a jejich fantazii

Hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožňuje mnohem lepší rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí. Rozmanité prostředí navíc napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky.

Protože vede děti k samostatnosti, rozvíjí potřebné dovednosti a návyky, připraví je pro vstup do školy

Děti se učí naslouchat samy sobě a reagovat na své potřeby. Díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem i k dospělým.

„No problem, mami!“

Protože se v ní děti učí prožitkem

Děti mají možnost zkoumat své okolí všemi smysly a učit se vlastním prožitkem. Zažívají bezpečné riziko a sebepoznání.


Přečtěte si na webu Asociace lesních MŠ: Co je lesní mateřská škola?


Protože prospívá zdraví dětí

Pobyt na čerstvém vzduchu, volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje děti po stránce fyzické i psychické.

Protože je šetrná k přírodě

Snažíme se minimalizovat ekologickou zátěž svého provozu. Stravování je zajišťováno z jídelny MŠ Fryšták, která patří do projektu Skutečně zdravá škola.

Protože máme zázemí i pro skutečně nepříznivé počasí

Naše lesní školka  disponuje zázemím v jurtě (na Velíkové) a v budově bývalé školy (v Jaroslavicích), kam se děti vracejí na oběd a spaní.