Bezpečnost a pravidla

„Důvěra a odvaha je klíčem ke svobodě učit (se).“

Bezpečnost

Děti se přirozeně v lesní školce učí bezpečnému riziku. Patří do nich lezení na stromy, práce s ohněm i nožem…

Riziková situace v přírodě dětem přináší:

 •   sebepoznání
 •   přirozené posouvání hranic
 •   výzvu
 •   zjištění, že svět obnáší také rizika

Pravidla v lesní školce

 • Zůstat na dohled či doslech pedagogického doprovodu.
 • Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
 • Při cestě lesem čekat na domluvených místech (křižovatka cest, turistická značka, u označeného stromu…).
 • Neodcházet s lidmi, které v lese potkáme (ani se známými).
 • Chtějí-li děti v lese něco ochutnat, poradí se nejprve s pedagogem. Učí se poznávat i jedovaté rostliny a houby.
 • Nové věci zkoumáme pomocí klacíku.
 • Větve nosíme tak, abychom neohrozili ostatní. Šermování s klacíky je možné pouze v případě, že obě strany souhlasí a dodržuje se základní bezpečnost.
 • S klacíky neběháme.
 • Udržujeme klidnou atmosféru prostředí.
 • Chováme se v lese ohleduplně k rostlinám i živočichům a jejich prostředí (živé větve necháme růst, apod.).
 • Odpadky odnášíme s sebou.
 • Každá věc v zázemí klubu má své místo, kam ji po skončení práce nebo hry vracíme.
 • Při práci s nožem se postupuje dle pravidel o bezpečnosti, která jsou popsána v interním dokumentu lesního klubu.
 • Při jídle sedíme.
 • Sladkosti a hračky (napodobující zbraně) necháváme doma.
 • Chováme se k sobě s respektem (respektujeme přání druhých, před připojením ke hře se zeptáme, nebereme si vzájemně věci)
 • Konflikty řešíme slovně (učíme se vyjadřovat své pocity), nenásilně s úctou k druhému.

Pravidla mohou být upřesňována dle potřeb pedagogů a dětí v průběhu činností v lese, i v zázemí.