Dovednosti předškoláka

Lesní školka Na Pasece posílí v dítěti:

 •  Vztah k přírodě
  • „Chráním vše živé v přírodě a pomáhám jí, aby ‚kvetla‘.“
  • „Pohybuji se v přírodě bezpečně, znám proměny jejích období a umím se v nich chovat.“
 •  Sociální zralost
  • „Umím spolupracovat s ostatními.“
  • „Zvládnu se srozumitelně vyjadřovat.“
  • „Chápu pravidla a režim, který vytváří bezpečné prostředí pro všechny.“
  • „Dokážu si říct o své potřeby, mám svůj názor. Vím, jak se chovat ve společnosti
 • Emoční inteligenci
  • Emoční inteligence je pro nás důležitější než intelektová
  • „Umím vyjadřovat své emoce a pracovat s nimi.“
  • „Učím se projevovat empatii.“
 • Sebeuvědomování a otevřený pohled na svět
  • „Zkouším zvládat i obtížné situace.“
  • „Snažím se sám hledat možnosti řešení při konfliktech s ostatními.“
  • „Nabízím menším pomocnou ruku a pomáhám jim zdolávat překážky.“
 • Vůli a odolnost
  • překonávání sebe sama v různých situacích
  • schopnost odolávat nepřízni osudu
 • Vlastní iniciativu a vnitřní motivaci
  • dáváme prostor pro volnou hru a momentální potřeby skupiny
  • necháváme děti bádat nad světem, aby docházely samy k porozumění: „proč se to tak děje?“