Podporují nás

Na úvod bychom chtěli poděkovat našim rodinám (životním partnerům, dětem, rodičům…), bez jejichž pochopení pro neustále časově zaneprázdněné drahé polovičky bychom to měli mnohem těžší. A nejenže nám poskytují morální podporu, ale také vždy přiloží ruku k dílu, když je třeba.

Velký dík si zaslouží rodiče „našich“ dětí a děti samotné. Díky jejich důvěře a odhodlání jít s námi do něčeho nového, jsme mohli společně vybudovat místo setkávání, radosti a pohody.

A konečně zde jsou konkrétní jména těch, kterým je naše úsilí sympatické a rozhodli se nás podpořit:


Projekty Zázemí pro děti Na Pasece jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz


Tesco Nadační fond, NROS Nadace rozvoje občanské společnosti

Činnost Ekocentra Na Pasece Velíková je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme – 10. kolo.


Ekologické výukové programy v nabídce 1-4 jsou spolufinancovány Zlínským krajem.