Ekocentrum Na Pasece Velíková

Naším cílem je:

  • Rozvíjet a utužovat vztah dětí k přírodě
  • Podporovat zdravý životní styl a převzetí osobní zodpovědnosti za tento svět
  • Vytvářet prostředí pro setkání podobně smýšlejících lidí

Od školního roku 2022/23 nabízíme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Také pořádáme vzdělávací akce, besedy a přednášky, pro lektory nabízíme pronájem prostor. Pro děti letos opět připravujeme letní příměstské tábory.