Zapojení rodičů

„Pokud se více známe, můžeme si důvěřovat“

  • Rodiče jsou informováni o vývoji dítěte minimálně 1× za rok formou individuálních schůzek s pedagogem
  • Vítáme pomoc rodičů na přípravě slavností, komunitních akcí a na sezónních brigádách
  • Ceníme si materiální či jiné výpomoci při rozvoji zázemí na Velíkové