Po 27. 2. 2023 / Jak to žije ve školce

Leden – nový rok, k dalším dobrodružstvím krok – Velíková

Začátkem ledna jsme společně se Třemi králi doprožili konec vánočního příběhu o putování do Betléma. I my se do našeho velíkovského “Betléma” vydali, abychom stejně jako Kašpar, Melichar a Baltazar mohli vzdát, za doprovodu písní, čest narozenému Ježíškovi. Nasdíleli jsme si zážitky z vánočních prázdnin a povídali si odkud Tři králové docestovali, na čem a jaké dary přinesli Ježíškovi. Děti se seznamovaly s písmeny K+M+B. Psaly je na tabuli a skládaly z větviček či pomocí malování komety trénovaly horní oblouk. Toto kouzelné období prolínající se tématy již od listopadu bylo zakončeno upečením tříkrálového koláče s překvapením uvnitř.

Po prvním lednovém víkendu, který byl ve znamení ptačí hodinky, se náš program vrátil k zimní přírodě. Celý týden se nesl v duchu povídání o ptácích, kteří k nám létají na krmítko a které tu v zimě nepotkáme. S písněmi a básněmi o nich jsme hráli pohybové hry zaměřené na prostorovou orientaci a sluchovou analýzu. Plastelína nám posloužila k tvorbě nádherných portrétů ptáků, kteří barevně rozzářili naši jurtu. Zázemí okolo jurty děti vyzdobily vlastnoručně vyrobenými slunečnicovými srdíčky, která byla pro naše ptáky z krmítka lahůdkou.

V třetím týdnu následovalo zaměření na další zvířata, která můžeme v zimě potkat v přírodě. Pomocí stop jsme zkoušeli hádat, jaká zvířata, kolik a kde jich prošlo v okolí školky. Orientaci ve stopách nám usnadnila razítka z lesního světa, které děti tiskly na papír či do samotvrdnoucí hmoty. Grafomotoriku jsme potrénovali kresbou křídami, např. zajíce. Oromotoriku pomocí zvuků zvířat, která nám pomohla po celý týden trénovat naše mluvidla. Vysvětlili jsme si rozdíly mezi jelenem a srncem. Díky “bosému koberci” si děti v jurtě vyzkoušely, jaké to je chodit po různých površích. Zavítali jsme i ke krmelci, kde jsme měli možnost vidět, co za dobroty zde čekají v zimě na zvířata a dokonce jsme našli zachovalou lebku srnce, která byla pro děti velkým zážitkem.

Dalším lednovým tématem bylo povídání o tom, jak jsme každý jiný a jaké může mít člověk znevýhodnění. Poznávali jsme jinakost každého ve skupině, čím se lišíme a proč je dobře, že nejsme každý stejný.  Děti si zkoušely, jaké to je, když má někdo nějaké znevýhodnění při malování ústy, nohami nebo hrou na honěnou se zavázanýma rukama. V úterý za námi zavítala Klára Švachová, se kterou jsme se ponořili do tajů muzikoterapie pomocí hudební pohádky a poznávání rozličných hudebních nástrojů. Současně si děti opakovaly geometrické tvary a malovaly je křídami, vyšlapávaly je do sněhu a hledaly je v přírodě a okolí. Pomocí odezírání z úst si děti zkoušely poznat, co člověk říká bez vydání hlasu. V lese si zahrály na nevidomé, kdy s pomocí slepecké hole a slepeckého psa trénovaly orientaci v prostoru a stejně tak poznávání kamarádů se zavřenýma očima.

S předškoláky jsme pokračovali v trénování pravolevé orientace, nácviku stříhání různých tvary. Společně se zvířecími tématy ukotvovaly předmatematické dovednosti. Na každé nové téma se orientujeme i pomocí metodických listů, které doplňují týdenní grafomotorickou přípravu. Prsty děti uvolňují při práci s plastelínou, těstem, rychle tvrdnoucí hmotou či nácvikem šití. Pomocí říkanek ukotvujeme správný úchop tužky.