Dopoledne v lese pro rodiče s dětmi

Dopoledne na čerstvém vzduchu strávené v lese a na louce: společné hry, říkanky, zpívání a výtvarné aktivity.

Určeno pro děti 0–6 let v doprovodu rodiče nebo prarodiče.

Dopoledne v lese…

… vychází z principů Lesní školky Na Pasece
… je vhodné i pro úplně nejmenší děti
… každé dítě se v něm může zapojit podle sebe
… je vždy přizpůsobeno na míru přihlášeným dětem, jejich tempu a schopnostem
… kromě připraveného programu mají děti dost prostoru i pro volnou hru v lese

… může být také jakýmsi předstupněm docházky do lesní školky – zájemci o lesní školku a mladší sourozenci školkových dětí si mohou „osahat“, jak bude probíhat organizace lesní školky a prohlédnout si místa, kam lesní školka chodívá.