Podporují nás

Tesco Nadační fond, NROS Nadace rozvoje občanské společnosti

Činnost Ekocentra Na Pasece Velíková je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme – 10. kolo.

Ekologické výukové programy jsou spolufinancovány Zlínským krajem.