Lidé

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Stočková

koordinátorka ekocentra, lektorka EVVO

Kateřina Patáková

konzultantka mezinárodního programu Ekoškola, lektorka EVVO

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Jan Tomšů

lektor EVVO

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně

Petra Nešporová

lektor Dopoledne v lese, lektor EVVO

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec

Více

Vendula Tomšů

lektor EVVO