Výukové programy

Během programů prožijí děti dnes tolik vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Hravou formou upevní a rozšíří své znalosti o konkrétních ekosystémech. Poznají také rozmanitost místní přírody.

Naše programy:

 • navazují na RVP a vhodně jej doplňují
 • rozvíjejí mezipředmětové souvislosti
 • obohatí školní výuku o praktické poznání přírody
 • posilují pozitivní vztah k přírodě – učí děti přírodu nejen poznávat, ale i chránit
 • podněcují aktivitu, představivost a tvořivost, rozvíjejí komunikační dovednosti

Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji.

Důležitým prvkem v našich výukových programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové.


Nabídka výukových programů (EVVO) – školní rok 2023/24

pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ, pro jiné zájmové skupiny (kluby seniorů, pracovní kolektivy, skupiny domškoláků, tábory aj.)

Náplň jednotlivých programů a pomůcky jsou uzpůsobeny věku účastníků.

Co se děje v trávě

Objevujte život na louce, který není běžně viditelný. Už jste si všimli, že není tráva jako tráva? A víte, kolik nohou má motýl a kolik pavouk? A proč za deště nekvetou pampelišky? Ptejte se a objevujte s námi luční ekosystém. Děti si vyzkouší entomologické pomůcky v praxi, poznají krásu a zvláštnosti hmyzu.

Pojď se mnou do lesa

V zeleném šeru

Vstupte s námi do lesní říše. Poznejte les všemi smysly a prozkoumejte jeho tajemství. Uvidíte, že není les jako les, poznáte různé druhy stromů a dozvíte se, co všechno les umí. Funguje v lese internet? Kdo doskočí dál? Veverka nebo chvostoskok? Jak funguje lesní ekosystém? Zažijte to s námi.

Pan Kůrovec

Lýkožrout smrkový je malý brouk, který umí velké věci. Pro jaký les může být lýkožrout nebezpečný a pro jaký les potřebný? Nahlédneme spolu pod kůru a posvítíme si na něj.Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči. Během programu se projdeme ptačí říší. Společně zjistíme, jak a kde ptáci žijí a jak se jejich život mění v průběhu celého roku. Stanou se z nás na chvíli zpěváci, architekti, lovci i letci.

Voda a lidé

Život pod vodní hladinou

S námi můžete bezpečně nahlédnout pod hladinu vody a seznámit se s pozoruhodným světem pod ní i kolem ní. „Co jsem to ulovila?“ „Co se to tady hýbe?“ „Co to ta larva žere a kdo sežere ji?“ Na podobné otázky se spolu pokusíme najít odpovědi. Pod mikroskopem objevíme život, kterého byste si jinak ani nevšimli.

Bioodpad – je to odpad?

Pojďme se společně podívat na bioodpad novým pohledem. Vypravíme se do světa žížal a dalších půdních živočichů. Zjistíme, jak se jim žije, co je jejich práce nebo to, k čemu je dobrý vermikompostér. Prozkoumáme, kde všude najdeme živočichy, pro které je odpad poklad. A dozvíme se, jak by svět vypadal, kdyby jednoho dne všichni zmizeli.

Zimní svět

Opravdu přes zimu příroda spí? Co všechno se děje za našimi okny, když mrzne, sněží nebo prší? Společně se vypravíme hledat odpovědi na naše otázky a zjistíme, jaká další tajemství před námi zimní svět ukrývá.


Návaznost na RVP

 • Průřezová témata: Environmentální výchova
 • Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
 • Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní

Výukové programy Ekocentra Na Pasece

 • Délka programů: 1,5–2 hodiny
 • Cena programů: 100 Kč na žáka
 • Místo konání: Ekocentrum Na Pasece Velíková
 • Vhodné vybavení: Programy probíhají celé venku, proto doporučujeme adekvátní oblečení. Více v sekci Praktické informace.
 • Stravování: K programu je možné objednat oběd od kuchyně Fair Play Zlín (info@fairplayzlin.cz), která je součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Rezervovat program

Cena za výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.


Praktické informace

Doporučené vybavení na program

Ctíme heslo: „Kdo je připraven, není zaskočen.“  Protože příroda je stále živá a je v ní stále co pozorovat, i když třeba prší.

 • Doporučujeme oblečení odpovídající více než dvouhodinovému pobytu venku
 • Pláštěnky, dobré boty, případně gumáky nejsou nikdy šlápnutím vedle a mohou se hodit. Stejně jako oblečení navíc v případě chladného počasí.
 • V horkých dnech doporučujeme mít s sebou dostatek pití, pokrývku hlavy, vhodný oděv či opalovací krém. Hodí se také repelent.

Naším cílem je být venku za každého počasí. V případě opravdu špatného počasí (vichr, velký mráz, přívalové deště aj.) přesunujeme program pod střechu nebo do interiéru.

Déšť a chladné počasí nejsou překážkou uskutečnění programu a nejsou tedy relevantním důvodem pro zrušení objednaného programu.


Fotogalerie z výukových programů