Profil

Michaela Patáková

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Práci s dětmi a obecně výchově a vzdělávání se věnuji celý svůj dospívající a dospělý život. Při studiích na Střední pedagogické škole v Kroměříži a později i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jsem vedla nejrůznější pohybové a taneční kurzy pro děti i dospělé. 10 let jsem pracovala ve státní mateřské škole, prošla jsem nejrůznějšími semináři a školeními, včetně kurzu logopedického preventisty.

Po narození dcery se mi život převrátil vzhůru nohama – taneční boty jsem vyměnila za pohorky a většinu volného času jsem začala trávit s rodinou v přírodě a hlavně v horách. Najednou mi ve stávajícím zaměstnání ve státní školce začalo něco chybět. Lásku k přírodě a k práci s dětmi jsem mohla spojit právě v lesní školce Na Pasece, kde jsem to „něco“ našla. Našla jsem prostředí, kde je dětem dopřáno růst v souladu s přírodou a ve vzájemném respektu vůči sobě i ostatním živým bytostem.