Profil

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Práce s dětmi mě baví od malička. Vyrůstala jsem ve velmi početné rodině
plné dětí, se kterými jsem si mohla hrát a pečovat o ně. Už v dětství bylo mým
snem být učitelkou v mateřské škole, proto jsem se rozhodla studovat
předškolní a mimoškolní pedagogiku na Střední škole Kostka ve Vsetíně.
Studium mi dalo mnoho zkušeností jak do života, tak při práci s dětmi. V rámci
4 let školy jsem měla praxe v mateřských školách, družinách, klubech a
dalších školních institucích. Při studiu jsem získala také lyžařský a plavecký
kurz. Zkušenosti mám i s lektorováním na táborech. Nastupuji do prvního
ročníku Univerzity Palackého v Olomouci na obor speciální pedagogika, abych
obohatila své znalosti i zkušenosti o práci s dětmi s různými handicapy. 
Po všech praxích, kterými jsem prošla, jsem se utvrdila v tom, že právě práce
s dětmi je mým životním posláním. Chtěla bych být dětem oporou v jejich 
každodenních starostech i radostech. Mám ráda přírodu a spojení dětí s
lesním prostředím pro mne byla jasná volba.
Ve svém volném čase se věnuji fotografování, malování, tancování a cvičení
jógy.