Profil

Veronika Slováčková

lektor EVVO

Učit děti o přírodě ve školní lavici mi vždy přišlo tak trochu legrační. Pravého porozumění všech složitostí, kterými svět okolo nás popisujeme, lze získat jen vlastní zkušeností a nepřenositelnými zážitky, které v našich srdcích vyvolává samotný pobyt v přírodě. Smysl ve výchově a učení dětí vidím právě v pobytu mezi šumějícími koruny stromů, bublajícím potokem, v opuštěné kaluži vprostřed lesní cesty a nebo na rozkvetlé louce. Jedině dechberoucí krása a niterné propojení s přírodou vede nás, ať už velké či malé, k přirozené úctě k životu v jakékoliv jeho podobě. Proto mi práce s dětmi v Ekocentru Na Pasece Velíková dává smysl a moc se na ni těším.

Jsem absolventkou systematické a evoluční biologie a učitelství biologie pro SŠ na PřF MU, studium vědeckých oborů jsem obohatila i o humanitní enviromentalistiku na fakultě sociálních studií MU. Praxi z práce s dětmi jsem získala jak ve skautském hnutí, kde jsem byla několik let hlavní vedoucí, z vedení kroužků a letních táborů při DDM, tak především z mého mnohaletého působení na SEV Kaprálův mlýn. Zde jsem mimo jiné vytvářela a vedla výukové programy pro děti všech věkových kategorií a měla jsem na starost provozní záležitosti celého ekologického centra. Dále jsem prošla několika kurzy o tvorbě EVVO programů, badatelsky orientované výuce, zdravotnickými kurzy nebo např. kurzem Učení venku pod vedením anglické lektroky Juliet Robertson a mnoha dalšími.

Momentálním středobodem mého života je rodina a mé dvě malé dcery, které mě naučily o mně samé a životě vůbec mnohem víc, než všechny univerzity a kurzy 🙂 Moc ráda běhám, lezu po skalách (příležitostně po ledu), chodím po vysokých horách, plavu a učím se. To učení mě vážně baví. 🙂 těším se na setkání.