Ne 13. 12. 2020 / Jak to žije ve školce

Listopad – příroda jde spát – Velíková

Poté, co jsme v říjnu pozorovali pestré zbarvení stromů, tento měsíc nám listy začaly hojně opadávat  a my si s dětmi povídali o tom, jak se příroda a zvířátka chystají na zimu. Je potřeba pořádně nakrmit  medvěda, pro jiné lesní obyvatele přinést potravu do krmelce a natřít kůru stromků ochranným  nátěrem. Dozvěděli jsme se, jak zimní spánek probíhá, kam se zvířátka vlastně v zimě ukryjí a jak  jejich obydlí vypadá.  

     

Během některých dnů se již objevily první mrazíky, ochladilo se a je potřeba dbát více než jindy o své  zdraví. A to bylo také další téma, v této době více diskutované než jindy. S dětmi jsme si proto zahráli  na doktory, učili se, jak zraněného ošetřit a pomocí foukání do barev ztvárnily, jak bacily vlastně  vypadají. Povídali jsme si, jak se před bacily chráníme a co zdravého a někdy i nezdravého jíme.  Vyrobili jsme si také vlastní dezinfekční čistič z octu, vody a citrusové kůry.  

        

Další týden jsme se chystali na  slavnost Sv. Martina. Děti se při  nacvičování písniček seznámily  s různými hudebními nástroji,  dováděli v hromadách listí, z papíru  vyrobily koňské hlavy s hřívou a  pomalu se ladily na adventní čas.  

    

Dne 29. listopadu nastala první adventní neděle, a i my ve školce jsme se již celý týden  „adventně“ ladili. Vyráběli jsme svíčky z vosku i z papíru, v lese z klacíků skládali hvězdu a sbírali  různé lesní plody, abychom si mohli společně vytvořit adventní věnec.  

   

  

Předškoláci se v tomto měsíci zaměřili na  stříhání nůžkami, které patří také k rozvoji  jemné motoriky. Vyzkoušeli jsme  jednoduché čáry i geometrické tvary. Pro  hbitost prstů jsme použili kaštánky, které  jsme se pomocí prstů snažili na dlani  koulet. Měly mnohostranné využití  k poslouchání rytmu, ale i příjemné  obličejové masáži. Z grafomotorických  prvků nás čekala spirála, která nás bude i  symbolicky provázet prosincovým  měsícem. 

  

Zbývající čas jsme v listopadu trávili sbíráním posledních kytiček na louce a utužováním partnerských  vztahů, poměřovali své síly, ale také prostě jen tak odpočívali, třeba i na stromě.  

     

V listopadu s námi oslavil narozeniny Maty. Tentokrát už páté.