St 25. 11. 2020 / Jak to žije ve školce

Říjen- barevný podzimní čas – Velíková

Společně s dětmi jsme si v říjnu užívali radosti barevného podzimu. Našimi tématy byli draci a s ním spojené barvy a tvary. Na školkové zahradě jsme kouzlili s mlékem a pozorovali proměny barev. Děti skládaly puzzle draka a naučily se, jak ho lze jednoduše vyrobit za pomocí barevných krepáků a ruličky.  

      

Barevné hraní nás neopustilo ani s klovatinou a vodovými barvami, které vytvořilo opravdové pestré obrazy. 

V dalším týdnu jsme se loučili s ptáky, kteří odlétají. Hráli jsme si s šátky, vytvořili jsme si svoje vlastní hnízdo, kde jsme denně dováděli. V lesích jsme ptáky pozorovali a bystřili jsme naše smysly i zrakem. 

   

Z podzimních listů jsme dotvářeli koruny na stromech a obtiskli jsme si je i do samotvrdnoucí hmoty.  

   

Na návštěvu k nám zavítala také zastupitelka zlínského kraje paní Michaela Bláhová, která se přišla podívat, jak pokračuje výstavba našeho nového zázemí a případné navázání spolupráce např. při místních akcích. Dětem přinesla také zdravou dobrotu. 

S předškoláky jsme v říjnu procházeli individuálně školní zralosti, navlékali jsme kaštany, sbírali a tloukli jsme ořechy ze školkové zahrady. Děti si vyzkoušely zahrát na citerku a kramlíky nám posloužily při chytání ptáků, kteří nám odletěli z hnízda. Všechny tyto aktivity dětem pomáhají v rozvoji jemné motoriky. Dalšími grafomotorickými prvky byly oblouky (horní i dolní). 

    

Tentokrát jsme si to vyzkoušeli s dětmi ve stoji. Grafická orientace je součástí přípravy na vstup do školy, a tak v říjnu také nechyběla.  

    

V závěru měsíce byla tématem Česká republika a Zlín. Vzhledem k tomu, že jej přerušila karanténa, tak jsme si jen  trhací papírovou metodou společně vytvořili vlajky ČR, které  zdobí naší jurtu. 

V říjnu s námi oslavila narozeniny Julinka. Tentokrát už páté.