Záření a zdraví

11. 2. 2023

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Toto dopoledne věnujeme záření a jeho vlivu na naše zdraví. Těšit se můžete na dvě besedy. Čas bude upřesněn v události na Facebooku.

Petr Hába – Světlo a jeho vliv na zdraví.

Jak důležité je celé světelné spektrum pro naše zdraví? Jaké jsou následky  pobytu v interiéru při umělém osvětlení, které celé spektrum nepokrývá? Jak světlo ovlivňuje náš endokrinní (hormonální) systém? A mnoho dalšího.

Ing. Kamil Bartošák – Používání bezdrátových technologií a jejich vliv na zdraví.

Co je to elektrosmog? Jak můžeme snížit naše vystavení se
elektromagnetickému poli? Vliv wi-fi ve školách a našich
domovech a mnoho dalšího v kontextu nejnovějších vědeckých
výzkumů.

Přihlášky na: ekocentrum@napasece.net nebo na tel. 721 608 440.