Nabídka výukových programů podzim/zima 2022/23

Pojďte s námi do lesa! Nahlédneme do korun stromů i pod kůru a společně odhalíme některá lesní tajemství.

V zeleném šeru

Vstupte s námi do lesní říše! Co je les? Jaký má význam pro člověka a ostatní organismy? Seznámíme se s pojmy lesní ekosystém, či potravní řetězec. Zjistíme, že není les jako les. Prozkoumáme různé druhy stromů, lesních bylin, ale i zvířat a hub. A to všechno venku, v přírodě, v lesní „učebně“.

Jezevec a jeho hrad

Viděl jsi někdy jezevce? Tento lesní tvor žije skrytě, přesto má pro les velký význam. Seznámíme se s novými slovy jako je všežravec, jezevčí hrad nebo zimní spánek. Společnou hrou zkusíme porozumět jezevčímu chování.

Pan Kůrovec

Lýkožrout smrkový je malý brouk, které umí velké věci. Je pro les nebezpečný nebo potřebný? Nahlédneme spolu pod kůru a posvítíme si na něj. Dozvíme se, co je to životní cyklus, jaké má fáze a jak je ovlivněn počasím nebo teplotou.

Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám schovávají? Během programu se projdeme ptačí říší, zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči.


Ekologické výukové programy Ekocentra Na Pasece (školní rok 2022/23):

  • Délka programu: 2 vyučovací hodiny (1,5-2 hod.)
  • Cena: 90 Kč/žák, MŠ 60 Kč/žák
  • Programy přizpůsobíme na míru věku účastníků (MŠ, ZŠ, SŠ, senioři a další zájmové skupiny)
  • Místo konání: Ekocentrum Na Pasece, Sýkorka 234, Zlín-Velíková
  • Programy probíhají venku, doporučujeme přizpůsobit oblečení počasí.
  • Stravování: součástí budovy ekocentra je kuchyně Fair Play Zlín s. r. o. v režimu Skutečně zdravá škola. Po domluvě vám rádi připravíme oběd.

V případě zájmu kontaktujte:

Veronika Jurčáková
Ekocentrum Na Pasece
ekocentrum@napasece.net
tel. 721 608 440

Těšíme se Na Pasece!