Nabídka ekologických výukových programů – podzim 2022

Ekocentrum Na Pasece Velíková

1. Co se děje v trávě?

Objevujte život na louce, který není běžně viditelný. Už jste si všimli, že není tráva jako tráva? A víte, kolik nohou má motýl a kolik pavouk? A proč za deště nekvetou pampelišky? Ptejte se a objevujte s námi luční ekosystém. Děti si vyzkouší entomologické pomůcky v praxi, poznají krásu a zvláštnosti hmyzu.

2. Pojď se mnou do lesa

Vstupte s námi do lesní říše. Poznejte les z různých pohledů a prozkoumejte jeho tajemství. Uvidíte, že není les jako les, poznáte různé druhy stromů a dozvíte se, co všechno les umí a jak funguje jako ucelený ekosystém.

3. Život pod vodní hladinou

Pojďte prozkoumat svět ve stojatých i tekoucích vodách. S námi můžete pod hladinu vody bezpečně nahlédnout a seznámit se s některými bezobratlými vodními živočichy. Děti si je mohou samy nalovit, pozorovat jejich rozmanitost a dozvědět se více o jejich životě.

4. Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám schovávají? Podle čeho je můžeme poznat? Během programu se projdeme ptačí říší, zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči.

Program je vhodný pro období jara.

5. Netopýři a les

Věděli jste, že netopýři ovládají tzv. šestý smysl? A tipnete si, zda jej člověk umí taky využívat? Pojďte s námi poznat záhadné noční tvory. Ukážeme vám, kde žijí, zjistíte, čím se živí a dozvíte se, jak nepostradatelní jsou pro náš ekosystém.

6. Adaptační den pro nový kolektiv

Pro nově vzniklé třídy či pro nové kolektivy jsme připravili zábavný den plný her a aktivit na seznámení a vytvoření vztahů v novém kolektivu. Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a skautské výchovy. Program je koncipován jako celodenní s obědem u nás v ekocentru (9:00-15:00). Je vhodný zejména pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ.


Programy nabízíme pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ. Každý z nich je svou náročností upraven pro danou věkovou skupinu.

Využíváme metod badatelsky orientované výuky, k dispozici máme bohaté vybavení pro pozorování rostlin i živočichů, klademe důraz na pobyt v přírodě.

Cena za programy 1-5: 90 Kč/žáka, pro MŠ 60 Kč/žáka
Cena programu 6: 350 Kč/žák vč. oběda

Více informací na webu ekocentrum.napasece.net nebo na mailu ekocentrum@napasece.net

Programy 1-4 jsou spolufinancovány Zlínským krajem.