Dopoledne v lese – září 2021

Termíny a témata

3. 9. Stěhovaví ptáci (Velíková)
10. 9. Babí léto (Velíková)
17. 9. Strom (Jaroslavice)
24. 9. Zásoby na zimu (Velíková)

Místo konání

Čas: 9.15–11.30

Cena: 100 Kč za rodinu

Přihlásit se:

(Nejpozději do 15 hodin přechozího dne.)

Těší se vás Markéta, Tinka a Gabča