Profil

Lenka Němečková

pedagog lesní mateřské školy

Jsem mámou 2 kluků. První zkušenosti s dětmi jsem nabyla ve skautu, následně při studiu oboru výchova dětí předškolního a mladšího školního věku, kde jsem získávala zkušenosti v různých oblastech výchovy.

V lesní školce jsem působila již před rodičovskou dovolenou a nyní jsem se s velkou radostí vrátila do příjemného prostředí. V rámci ALMŠ jsem absolvovala Přírodovědné expedice a letní školu. Jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován, Zážitkový pedagog a také specializačního studia pro koordinátora environmentální výchovy v MŠ. Stále se snažím vzdělávat – ať už četbou, účastí na webinářích, seminářích či konferencích, ale největšími učiteli jsou pro mě příroda a děti. Vrací nás, z našeho uspěchaného světa, zpátky ke kořenům.