Profil

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku

Zkušenosti s dětmi jsem získala především díky několikaletému působení ve skautském oddíle. Nejdříve sama jako malá světluška, později jako skautská a oddílová vedoucí. Především díky skautu se zrodila myšlenka založit lesní školku:), a tak jsem v roce 2012 stála u zrodu spolku Na Pasece. A díky dalším skvělým lidem se toto dílo povedlo a stále se nám rozrůstá.

Absolvovala jsem Koordinátorský kurz pro vedoucí Lesním mateřských škol, kurz Respektovat a být respektován a taktéž kurz první pomoci Na nečisto připravený přímo pro lesní školky. Díky možnosti Asociace lesních školek se snažím pravidelně vzdělávat a sdílet s ostatními koordinátory lesních klubů, což je pro mě nejen profesně obohacující, ale taktéž zde čerpávám sílu a inspiraci do další práce.

Mám ráda hory, přírodu, milé a energické lidi, kteří mají smysl pro humor. Největší pracovní radostí je pro mě spokojenost a ocenění kreativní práce a vnitřního růstu jak u našich děti a jejich rodičů tak především lidí se kterými to velké dílo tvoříme.