Přijímání dětí

Pravidla pro přijímání dětí

 • Do Lesní školky Na Pasece (dále jen „klub“) jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3–6 let (o výjimce rozhodne zřizovatel).
 • Přednostně jsou přijímány děti k celotýdennímu či vícedennímu pobytu ostatní pak dle volné kapacity a po dohodě s vedoucím pedagogem.
 • Děti přijímáme zejména v dubnu a v září. Ostatní pak dle volné kapacity či po dohodě s vedoucím pedagogem.
 • O přijetí dětí rozhoduje vedoucí pedagog klubu na základě písemné přihlášky.
 • Na přijetí dítěte do klubu není nárok. Přijetí dítěte závisí na zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Při rozhodování o přijetí je dále zohledňováno (kritéria jsou seřazena sestupně od nejvíce rozhodujícího po nejméně):
  • sourozenci dětí navštěvujících klub mají přednost
  • požadovaný termín nástupu (dosažení 3 let věku)
  • režim docházky
  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného Lesními mateřskými školami
  • datum podání přihlášky
 • Pokud zájem rodičů přesahuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí. O zařazení dítěte na čekací listinu je zákonný zástupce informován mailem do 14 dní od doručení Žádosti o přijetí dítěte do Lesního klubu Na Pasece.
 • Ve školním roce 2021/2022 probíhá žádost o vstup do rejstříku Lesní mateřské školy Na Pasece (v zázemí na Velíkové).

CHCI PŘIHLÁSIT DÍTĚ