Vedení spolku

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více