O spolku

Jsme vzdělávací organizace, která klade důraz na přírodní prostředí, venkovní aktivity a svobodný rozvoj člověka.

Pracujeme se všemi věkovými kategoriemi.

Naše hlavní principy:

  • Učení v přírodě a s přírodou
  • Poznávání světa všemi smysly a vlastním zážitkem
  • Budování kvalitních mezilidských vztahů
  • Respekt k sobě navzájem, přírodě, lidským hodnotám a tradicím

Výchova

Při práci s dětmi uplatňujeme laskavou, ale přitom „skautsky sparťanskou“ výchovu – důležitý je pro nás diskomfort jako cesta k učení a růstu.

Také vychováváme k trvale udržitelnému rozvoji a učíme environmentální výchovu.

Naše aktivity:

  • Lesní školka (pro děti 3–6 let)
  • Dopoledne v lese pro rodiče s dětmi (0–6 let)
  • Příměstské tábory
  • Akce pro veřejnost (semináře, workshopy, akce pro rodiny s dětmi)