Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Lesní školka – třída Velíková

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky - třída Velíková

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více

Lesní školka – třída Jaroslavice

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Dokoupilová

pedagog lesní školky - třída Jaroslavice

Více

Martina Válková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec a „stavbyvedoucí“

Více

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně


Dopoledne v lese

Kristína Šteflová

lektor Dopoledne v lese

Více

Gabriela Šandor

lektor a koordinátor Dopoledne v lese

Více

Akce, slavnosti

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Gabriela Šandor

lektor a koordinátor Dopoledne v lese

Více

Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

František Eliáš

PR a komunikace, grafika, web

Více