Lidé

Lesní mateřská škola – Velíková

Lenka Černá

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Lenka Němečková

pedagog lesní mateřské školy

Více

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní mateřské školy

Více

Lucie Pilařová

pedagog lesní školky – třída Velíková

Více

Michaela Patáková

pedagog lesní mateřské školy

Petra Novosadová

koordinátor lesního klubu, finanční řízení spolku a lesní MŠ

Více

Lesní klub – Jaroslavice

Petra Novosadová

koordinátor lesního klubu, finanční řízení spolku a lesní MŠ

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Martina Válková

pedagog lesního klubu

Více

Pavlína Molková

pedagog lesní mateřské školy a lesního klubu

Více