Provoz a ceny

Základní info

 • 2 třídy: Velíková, Jaroslavice
 • Kapacita třídy: max. 16 dětí
 • Pedagogové: 2 pedagogové na skupinu (více o pedagogickém týmu zde)
 • Otevírací doba: 7.00–15.30 (16.00)

Lesní školka Na Pasece funguje formálně jako „Lesní klub“. V současnosti se připravujeme na certifikaci dle standardů Asociace lesních MŠ.

Jsme členem:

Dokumenty Lesního klubu Na Pasece:

Školní řád

Provozní řád


Ceny pravidelné docházky:

Celodenní pobyt 7.00–16.00
5 dní v týdnu 6 000 Kč / měsíc
4 dny v týdnu 5 200 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 4 300 Kč / měsíc
2 dny v týdnu 3 400 Kč / měsíc
1 den v týdnu 2 400 Kč / měsíc

Cena je platná od 1.9. 2020 a je v ní zahrnuto: nájem ochranného zázemí, pojištění, vybavení pro provoz ochranného zázemí, spotřební i nespotřební materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (neustálá možnost doplnění tekutin do vlastní lahve), mzda pedagogů.

Platba účastnického příspěvku

Se strhává prostřednictvím inkasa vždy do 5. dne v měsíci ve prospěch účtu 2900396716/2010.

V cenách docházky není zahrnuto stravné, doprava a vstupné na kulturní akce, výlety.

Stravování

Cena za celodenní stravné je 78 Kč, v této ceně je polévka, hlavní jídlo, odpolední svačinka. Do lesa si nosí děti vlastní dopolední svačinku a pití v lahvičce (v zimě teplé).

V prostorách školky je pitný režim zajištěn – možnost doplnění tekutin do vlastní lahve.

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola.

Program

 • Většina programu probíhá venku, dopolední v lese a vzdálenějším okolí, odpolední v okolí zázemí, případně v zázemí. Pedagogové s sebou do lesa nosí lékárničku, mobilní telefon, ručník, pitnou vodu.
 • Účast rodiče při programu je možná po dohodě s pedagogem a za dodržování domluvených pravidel.

Režim dne

 • zahajovací rituál: přivítání se skřítkem, ranní písnička
 • dopolední program venku se svačinou, řízenými aktivitami i volným programem
 • oběd
 • odpočinek po obědě
 • volná hra v zázemí a na zahradě

Předávání dětí

Místem předání a vyzvednutí je:

 • zahrada u zázemí lesní školky na Velíkové nebo v Jaroslavicích
 • zastávka MHD Cigánov ve Zlíně (třída Velíková)
 • zastávka MHD Divadlo a zastávka Bratří Jaroňků (třída Jaroslavice)