Lidé

Lesní školka – třída Velíková

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky - třída Velíková

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více

Lesní školka – třída Jaroslavice

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Dokoupilová

pedagog lesní školky - třída Jaroslavice

Více

Martina Válková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Barbora Hubáčková

Lektor - botanik

Více