Lidé

Lesní školka – třída Velíková

Lenka Ševčíková

vedoucí pedagog lesní školky, vedoucí pedagog – třída Velíková

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky (rodičovská dovolená)

Renata Šteklová

pedagog lesní školky - třída Velíková

Více

Lucie Pilařová

pedagog lesní školky – třída Velíková i Jaroslavice

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní školky - třída Velíková, účetní

Více

Lesní školka – třída Jaroslavice

Petra Novosadová

zástupce vedoucího pedagoga lesní školky, vedoucí pedagog třídy Jaroslavice

Více

Marie Blechová

místopředseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky, koordinátor táborů

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, pedagog lesní školky

Více

Lenka Němečková

koordinátor EVVO, pedagog lesní školky (rodičovská dovolená)

Martina Válková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více

Lucie Pilařová

pedagog lesní školky – třída Velíková i Jaroslavice

Více

Lucie Mařáková

pedagog lesní školky – třída Jaroslavice

Více