Přijímání dětí

Lesní MŠ Velíková

Přijímáme předběžné přihlášky k zápisu na školní rok 2023/2024

Školní rok 2024/2025

  • V případě zájmu o docházku vyplňte dotazník předběžného zájmu (viz níže).
  • Dotazník má pro nás informativní charakter, není tedy závazný. Také se nejedná o pořadník školky.

Dotazník předběžného zájmu o docházku
do LMŠ Na Pasece


    Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Přihlašující dává souhlas ke zpracování osobních údajů svých a jemu svěřeného dítěte za účelem předběžného přihlášení do LMŠ Na Pasece. S osobními údaji je nakládáno v souladu se Zásadami a informacemi o ochraně osobních údajů.