Provoz a ceny

Základní info

 • Název subjektu: Lesní klub Na Pasece (provozovaný Na Pasece, z.s.)
 • Zázemí: budova bývalé školy ve Zlíně-Jaroslavicích, Anenská 119
 • Kapacita třídy: max. 16 dětí
 • Pedagogové: 2 pedagogové na skupinu (více o pedagogickém týmu zde)
 • Otevírací doba: 7.00–15.30 (16.00)

Provoz lesního klubu Na Pasece ve školním roce 2023/2024

 • Lesní klub je v provozu od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024
 • 20. 10. 2023 – zavřeno z technicko-organizačních důvodů (týmové soustředění, první pomoc)
 • 23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 – zavřeno z technicko-organizačních důvodů
 • 25. 1. 2023 – sanitární den (úklid zázemí)
 • 5. 6. 2024 – zavřeno z technicko- organizačních důvodů (týmová porada, evaluace)
 • 29.6. – 30.8.  2024 – prázdniny
 • Zavřeno je o všech státních svátcích v tomto školním roce.

Ceny pravidelné docházky pro školní rok 2024/2025:

Celodenní pobyt 7.00–16.00
5 dní v týdnu 7 000 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 4 800 Kč / měsíc
2 dny v týdnu 3 600 Kč / měsíc

Cena za docházku mimo pravidelnou docházku je 300 Kč za den (docházku nutno předem dohodnout s pedagogem).

Platba účastnického příspěvku

Příspěvek je hrazen prostřednictvím inkasa vždy do 5. dne v měsíci ve prospěch účtu 2900396716/2010.

V cenách docházky není zahrnuto stravné, doprava a vstupné na kulturní akce, výlety.

Stravování

Cena za celodenní stravné je 125 Kč, v této ceně je polévka, hlavní jídlo, odpolední svačinka. Do lesa si nosí děti vlastní dopolední svačinku a pití v lahvičce (v zimě teplé).

V prostorách školky je pitný režim zajištěn – možnost doplnění tekutin do vlastní lahve.

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola.

Program

 • Většina programu probíhá venku. Dopoledne probíhá v lese a vzdálenějším okolí, odpoledne pak v okolí zázemí, případně v zázemí. Pedagogové s sebou do lesa nosí lékárničku, mobilní telefon, ručník, pitnou vodu.
 • Účast rodiče při programu je možná po dohodě s pedagogem a za dodržování domluvených pravidel.

Režim dne

 • zahajovací rituál: přivítání se skřítkem, ranní písnička
 • dopolední program venku se svačinou, řízenými aktivitami i volným programem
 • oběd
 • odpočinek po obědě
 • volná hra v zázemí a na zahradě

Předávání dětí

Místem předání a vyzvednutí je:

 • zázemí lesní školky v Jaroslavicích
 • zastávka MHD Divadlo / zastávka Bratří Jaroňků