Přihláška

Lesní klub Na Pasece Jaroslavice

V současné chvíli je kapacita klubu naplněná. Přijímáme přihlášky na příští školní rok 2023/2024.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO LESNÍHO KLUBU NA PASECE


    Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Přihlašující dává souhlas ke zpracování osobních údajů svých a jemu svěřeného dítěte za účelem předběžného přijímacího řízení do lesního klubu Na Pasece, z.s. S osobními údaji je nakládáno v souladu se směrnicí GDPR (viz. odkaz http://www.napasece.net/wp-content/uploads/2019/08/GDPR-Informace.pdf)