Přihláška

Lesní klub Na Pasece Jaroslavice

V současné chvíli je kapacita klubu naplněná. Přijímáme přihlášky na příští školní rok 2024/2025.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO LESNÍHO KLUBU NA PASECE


    Souhlas se zpracováním osobních údajů

    Přihlašující dává souhlas ke zpracování osobních údajů svých a jemu svěřeného dítěte za účelem předběžného přijímacího řízení do Lesního klubu Na Pasece. S osobními údaji je nakládáno v souladu se Zásadami a informacemi o ochraně osobních údajů.