Přijímání dětí

Pravidla pro přijímání dětí

 • Do Lesní školky Na Pasece (dále jen „klub“) jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3–6 let (o výjimce rozhoduje zřizovatel).
 • Na základě zaslaných přihlášek oslovujeme rodiče dětí, které chtějí nastoupit od září, již v průběhu dubna.
 • V případě volné kapacity a po dohodě s vedoucím pedagogem je možné přijímat děti i v průběhu roku.
 • O přijetí dětí rozhoduje vedoucí pedagog lesního klubu na základě písemné přihlášky.
 • Na přijetí dítěte do klubu není nárok. Přijetí dítěte závisí na zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Při rozhodování o přijetí je dále zohledňováno (kritéria jsou seřazena sestupně od nejvíce rozhodujícího po nejméně):
  • sourozenci dětí navštěvujících lesní klub mají přednost
  • požadovaný termín nástupu (dosažení 3 let věku)
  • režim docházky
  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného Lesními mateřskými školami
  • datum podání přihlášky
 • Pokud zájem rodičů přesahuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí. O zařazení dítěte na čekací listinu je zákonný zástupce informován mailem do 14 dnů od doručení Žádosti o přijetí dítěte do Lesního klubu Na Pasece.