Lidé

„Jsme v tom spolu Na Pasece“

Vedení spolku (výkonná rada)

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Marie Blechová - Škrabalová

místopředseda, koordinátor spolku

Více

Petra Novosadová

koordinátor lesního klubu, finanční řízení spolku a lesní MŠ

Více

Terezie Kučerová

Hlavní účetní spolku a lesní MŠ

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Lesní mateřská škola – Velíková

Lenka Černá

zástupce ředitelky lesní mateřské školy

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Lenka Němečková

pedagog lesní mateřské školy

Více

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Andrea Kadlecová

pedagog lesní mateřské školy

Více

Lucie Pilařová

pedagog lesní školky – třída Velíková

Více

Michaela Patáková

pedagog lesní mateřské školy

Petra Novosadová

koordinátor lesního klubu, finanční řízení spolku a lesní MŠ

Více

Lesní klub – Jaroslavice

Petra Novosadová

koordinátor lesního klubu, finanční řízení spolku a lesní MŠ

Více

Lucie Ištvánková

předseda, koordinátor spolku, ředitelka lesní mateřské školy

Více

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Martina Válková

pedagog lesního klubu

Více

Pavlína Molková

pedagog lesní mateřské školy a lesního klubu

Více

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Veronika Stočková

koordinátorka ekocentra, lektorka EVVO

Kateřina Patáková

konzultantka mezinárodního programu Ekoškola, lektorka EVVO

Adéla Smetanová

pedagog lesního klubu a lesní MŠ, lektor EVVO

Více

Jan Tomšů

lektor EVVO

Jaroslav Bonn

kuchař, vedoucí kuchyně

Petra Nešporová

lektor Dopoledne v lese, lektor EVVO

Tomáš Černý

velký fanda, hlavní dobrodinec

Více

Vendula Tomšů

lektor EVVO

Veronika Slováčková

lektor a koordinátor ekocentra

Více

Dopoledne v lese

Adriana Juráková

koordinátor a lektor Dopoledne v lese

Barbora Pencová

lektor Dopoledne v lese

Eva Mikulková

lektor Dopoledne v lese

Jana Kundrátová

lektor Dopoledne v lese

Lenka Ignatěvová

koordinátor a lektor Dopoledne v lese

Markéta Macejková

lektor Dopoledne v lese


Další spolupracovníci

Terezie Kučerová

Hlavní účetní spolku a lesní MŠ