Út 30. 1. 2024 / Jak to žije ve školce

Listopade, listopade, už ti mlha světlo krade – Jaroslavice

Náš listopad se nesl v duchu vánočních koled, které jsme se učili na vystoupení u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku v Jaroslavicích. Poslední podzimní měsíc také přinesl spoustu změn v přírodě. Slunce ubývá, mlhy přibývá a dny se zkracují. Ze stromů spadly poslední listy. Především ráno už se ozvala paní zima v plné síle. Rukavice, ponožky a svetr už oblékl i skřítek Lesníček. 

Kromě nás si změn v přírodě všimla i zvířata, která se také začala pilně připravovat na ty nejstudenější měsíce v roce. Začali jsme si povídat o tom, jak se zvířátka chystají na zimu. Dozvěděli jsme se, kdo ze zvířecí říše se ukládá ke spánku a kdo dokáže najít potravu i v zimě. Pohádka o ptáčkovi nás inspirovala k výrobě krmítka, které je už teď  u sýkorek velmi oblíbené.

Další týden nás navštívil svatý Martin na bílém koni, ač se sněhem nepřijel. Seznámili jsme se s legendou o jeho životě. Děti si příběh moc oblíbily, na konci týdne ho již samy vyprávěly přímo na divadelních prknech. Se skřítkem jsme si povídali o dobrých skutcích a dovednosti rozdělit se. Vysvětlili jsme si pranostiky, které se ke svatému Martinovi vztahují. Vyrobili jsme si koňský ohon z listů a samotné koníčky z papíru i klacků a bavlnek. 

Následovalo oblíbené téma o místě, kde žijeme. Začali jsme ze široka o naší zemi – České republice. Prohlíželi jsme si zeměkouli, mapu světa a hledali naši zemi v samotném srdci Evropy. Zjistili jsme, kde se Česká republika nachází a jak vypadá. Poslechli jsme si hymnu, vytvořili jsme vlajku, poznali národní strom a prohlédli si znaky naší země. Povídali jsme si o tom, co je pro Česko typické. U skřítka jsme si přečetli pověst o praotci Čechovi a vzniku Čech. 

Poté jsme si povídali o obci nebo městě, kde bydlíme a zaměřili jsme se na město Zlín. Čekala nás totiž prohlídka Zlína se samotným pánem Baťou. První dny jsme si o Zlíně povídali. Ukazovali jsme si obrázky památek, zajímavých míst a seznamovali jsme se s osobností Tomáše Bati. Ve Zlíně jsme viděli náměstí Míru, radnici, kongresový sál, knihovnu a kostel. Navštívili jsme mrakodrap, kde jsme si prohlédli pojízdnou kancelář pana Bati ve výtahu.

Poslední listopadový týden patřil přípravě na adventní čas. Povídali jsme si o době adventní a  jejím prožívání. Tvořili jsme adventní věnec a přečetli jsme si příběh o jednotlivých adventních svíčkách. Při pečení na besídku jsme provoněli školku perníčkovou vůni. Dokončovali jsme přípravy na rozsvěcování a pilně trénovali do poslední chvíle. 

S předškoláky jsme pokračovali v posilování grafomotorických schopností a upevňování správného úchopu. Jemnou motoriku jsme tento měsíc rozvíjeli nejrůznějším provlékáním ať už tvořením koňské hřívy nebo ohonu. Trénovali jsme prostorové vnímání při práci s mapou a u skládání velkého státního znaku. Při pečení jsme se zase učili trpělivosti a posloupnosti děje. V listopadu čekalo starší kamarády také ověřování očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání, které zvládli skvěle.