Út 30. 1. 2024 / Jak to žije Na Pasece

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad – Velíková

Letošní listopad byl stejně neočekávaně teplý jako říjen, ale díky tomu jsme si s dětmi mohli užít ještě aktivity, které nám pak zima tolik neumožní. Začátek měsíce nám přinesl personální změny ve školce. Děti začaly potkávat nové tváře mezi pedagogy, které vřele a naprosto přirozeně přijaly mezi své. 

Společně jsme si s dětmi přiblížily Dušičky a jejich obdobné slavnosti ve světě. Společně jsme si pak zahráli hru, při které děti mohly navnímat, že odcházení k životu patří a jak je to se vzpomínkami na blízkého člověka, který už není mezi námi.

První půlku listopadu jsme se velmi intenzivně věnovali nácviku svatomartinského pásma. Každý den jsme pilně trénovali a tuto snahu dětí bylo vidět i při vystoupení, které děti skvěle zvládly a předvedly příběh svatého Martina v novém kabátě. V tyto dny jsme se také seznámili se všemi atributy, pranostikami a zvyky, které se vážou ke svátku svatého Martina. Děti si vyrobily podkůvky papírové pomocí klovatiny a také samotvrdnoucí hmoty, koně s  hřívou s provázků či lucerničky zdobené listy. Společně s Járou děti vyráběly již tradičně svatomartinské rohlíčky, které byly opravdu výborné. Celým tématem nás také provázelo zamyšlení nad ctnostmi svatého Martina a jaké máme my a jak jsme nebo můžeme být štědří k druhým.

A protože podzim nám v listopadu přináší jiné přírodní proměny než v říjnu, tak jsme se tomuto tématu věnovali i v tomto měsíci. Podařilo se  nám konečně věnovat se drakům a vyrobit si takové, kteří létají, i když nefouká. Listopad nám také přinesl dlouho očekávané hromady listí, do kterých jsme si s chutí skočili nebo využili je k výrobě nádherných listových girland. Při sbírání listů jsme měli možnost si zopakovat skoro všechny listnaté stromy, které se v okolí školky nacházejí.  Děti se také seznámily s novým materiálem, s ovčí vlnou, a pomocí techniky mokrého plstění vyrobily krásné kuličky, ze kterých vznikly žaludy a i společný řetěz, který nám zdobí  prostor pod jurtou. 

V dalším týdnu si děti osvojily mnoho poznatků o lesních zvířatech a jejich přípravě na zimu. Vydali jsme poznávací zvířecí stezkou až ke krmelci v dolním lese, kde jsme pro zvířata nechali nějaké dobroty. Děti tak zjistily, kteří obyvatelé lesa zde v zimě chodívají a které tady určitě nenajdeme, protože spí. Následující dny se podrobněji seznámily s některými z nich. Se zavřenými oči a netopýřimi křídly na zádech si zkusily echolokaci a vyrobily se netopýry ze skořápek od ořechů. Medvědovi vyrobily krásný svetr, díky  terému procvičovaly stříhání. S veverkou zkoušely skákat až 4 metry daleko a každý si vyrobil jednu krásnou přírodní na výstavku domů. V rámci týdne pokračovaly děti s Luckou v celoročním projektu žížalího vermikompostéru spojeného s pozorováním žížal a jejich vajíček pod lupou. Děti se seznámily i s tím, jak funguje krmení žížal. 

Poslední listopadové dny jsme se již začali ladit na dobu adventní. Nejprve jsme si s dětmi povídali o svaté Kateřině a svatém Ondřeji. Děti se dozvěděly čeho jsou patrony a tradice s nimi spojené. Na základě toho jsme si zahráli pohybové hry připomínající ony tradice. Společně jsme začali s výrobou betlémů na naši výstavu,  která bude součástí adventní spirály, stejně jako tomu bylo loni. S blížící se první adventní nedělí  jsme si vyrobili společný adventní věnec, která nám bude svítit u oběda po celou dobu před Vánocemi. A také si začaly užívat sněhových radovánek. Radost ze sněhu je vidět na každé fotce.

Předškoláci se v listopadu věnovali osvojování ctnosti slušnosti. Prohlubovali své sluchové a zrakové vnímání a procvičovali stříhání nůžkami. V praktických dovednostech pilovali základy správného stolování či pravidla silničního provozu. Společně se učíme trpělivosti a trénovaní pozornosti a dokončování úkolů.