Po 29. 1. 2024 / Jak to žije ve školce

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září – Velíková

“Tak snad i v září se, po letních prázdninách, sejdeme v příjemně teplém počasí a navážeme tak na letošní červnové hezké počasí.”

Takto jsme začínali shrnutí na konci školního roku 2022/2023. A je třeba říct, že se tato pranostika letos vyplnila. Září bylo opravdu prozářené sluncem a teplým počasím. Dokonce jsme zažili ve školce pouze jeden propršený den z celého měsíce. Prvních 14 dní patřil ke sdílení zážitků z prázdnin, seznamování se s novými kamarády a pravidly v zázemí a okolí školky. Hráli jsme stmelovací hry s padákem, opakovali si naše jména a povídali si o našich pocitech. Děti se učily pojmenovávat své emoce a mluvit o nich. Zjistily, že můžeme cítit různé emoce, i strach či vztek, a je v pořádku je projevovat. Vysvětlovali jsme si, jak s nimi zacházet a jak situace, které k nim vedou řešit. Ze špatné nálady třeba pomáhá se vymalovat, tvořit z plastelíny nebo zmuchlat svůj vztek do papíru a zahodit. Děti si domů odnesly i magnetky na ledničku, které jim mohou pomoci vyjádřit, jak se cítí, když o tom zrovna nechtějí mluvit.

Dalším důležitým tématem v lesní školce je “Náš les, tedy místo, kde  trávíme většinu času. Společně jsme prozkoumali, jaké stromy a keře rostou v blízkosti zázemí. Děti zjistily jaký je rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými, jak se jmenují jednotlivé části stromu a kolik šípkových a jiných keřů máme u školky. Vyzkoušely si frotáž listů a kůry a vyrobily si vlastní herbář stromů, se kterými se na Velíkové mohou nejčastěji setkat. Tvoření stromů jsme zkoušeli pomocí vlastních rukou či temper a vatových tyčinek do uší. Šípkové keře vznikaly pomocí rozfoukávání tuše a prstových barev. Nedílnou součástí byla i práce se dřevem. Děti si osvojily pravidla pro práci s nožem a poprvé si vyzkoušely vyřezávání.

Zahájili jsme také celoroční projekt na téma „Žížalí kamarádi“ – společně budeme během celého roku průběžně pečovat o žížaly ve vermikompostéru, pozorovat je, povídat si o kompostování, o půdě a životě v ní.

Konec měsíce se díky svátkům sv. Václava a sv. Michala nesl v duchu ctností. Mezi něž patří odvaha, statečnost, sounáležitost, střídmost, nesobeckost, ušlechtilost či spravedlnost. Svátek svatého Václava jsme si přiblížili loutkovým divadlem o jeho životě a skutcích. Vyrobili jsme si svatováclavské koruny a společně připravili svatováclavskou hostinu plnou lesních dobrot. 29.9. si děti připomněli svatého Michala svou odvahou dojít   drakovi se svíčkou a vzít si od něj kamínek. Pro děti to byl silný zážitek plný vnitřního boje a překonávání sebe sama.

Předškoláci se seznámili s tím, co to obnáší být tím nejstarším ve školce a jaké nové povinnosti a radosti z toho plynou. Každý svým tempem začal pracovat na svých předškoláckých složkách s listy zaměřující se na  grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání či každodenní praktické činnosti pro život předškoláka. Více a více jsou vedeni k ukotvování správného úchopu tužky, pastelek či příboru. Zkoušeli šikmé čáry při  kreslení lesa či osovou souměrnost při zkoumání listů.