Po 26. 6. 2023 / Jak to žije ve školce

Když se BŘEZEN vydaří, je to krásné předjaří

A nám se měsíc březen opravdu vydařil🙂Téma zdraví bylo první, o kterém jsme si společně povídali. Abychom zahnali jarní únavu, stali se z nás biohackeři. Vykládali jsme si o důležitosti pestré a zdravé stravy, o vitamínech a taky si vyzkoušeli červené brýle, které pomáhají blokovat modré světlo a mi tak lépe spíme.

Následující týden jsme byli malými velkými čtenáři. Kamarádi si postupně do školky nosili své oblíbené knížky, které nám pak u skřítka ukazovali a při odpočinku jsem si z nich vždy úryvek přečetli. Poznávali jsme rozdíly mezi novinami, časopisem, knížkou nebo leporelem. Také se hodně tvořilo. Vznikly noviny Na Pasece, vlastnoručně vyrobený papír nebo záložky do knížek. Další týden jsme pro naše děti měli velké překvapení. Zavítal k nám náš oblíbený Jára a společně jsme pekli pizzu. Ve školce to krásně vonělo a všichni si moc pochutnali.

A to už se blížil první jarní den a slavnost Vítání jara. Společně jsme vytvořili Morenu a těšili se, jak zaženeme zimu. Po cestě k potoku se zpívalo plno pěkných písniček a pak už nastal nejdůležitější okamžik – zapálili jsme Morenu a hodili ji do jaroslavického potůčku. Měli jsme radost, že jsme zahnali zimu a oslavili to všichni společně prvním jarním piknikem. Setkání se všemi bylo velmi milé :-).

S prvním jarním dnem se pojí i jarní rovnodennost, kdy noc je přibližně stejně dlouhá jako den. Tento důležitý mezník, kdy je střed Slunce přímo nad rovníkem, vychází letos na 20.března a tak věříme, že zima opravdu končí, dny se budou oteplovat začne nám teplejší a světlejší polovina roku. Jaro jsme se snažili přivolat i další dny a to tak, že jsem si povídali o všech
kytičkách, které se nám v tomto čase ukazují, spoustu z nich jsme si i vymalovali a přečetli si o nich pohádky.

Další týden za námi přijela na návštěvu Verča Jurčáková z Ekocentra, která si pro nás připravila program Jezevec. Živého jezevce jsme v lese sice nepotkali, za to jsme se o něm dozvěděli spoustu zajímavých informací a mohli se zapojit do různých aktivit.

V pestrém programu jsme pokračovali hned další dny návštěvou zlínské Galerie. Přivítala nás moc milá paní, která pro nás měla nachystaný program Hlava na hlavě. S dětmi si velmi hezky vykládala o emocích a na obrazech jsme poznávali, jaké emoce chtěl autor svým dílem vyjádřit. Dostali jsme také úkol – pomocí různých kousků látek a všelijakých věcí vytvořit ve skupinkách portrét podle zadání. Ostatní pak hádali, jaké emoce to jsou. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi portrétem a autoportrétem a svůj autoportrét si pak každý nakreslil. Některá díla byla opravdu velmi vydařená a dotažená do posledních detailů.

Pak přišel čas povídání o Vodě. Na chvíli jsme se stali kapičkou a zjistili jsme, že jsou to velké cestovatelky a že se při svém putování často mění na páru, vločku nebo tvrdý led. Víme, že je to také jedna z nejzázračnějších a nejvzácnejších tekutin, které můžeme v přírodě najít a je třeba s ní šetřit a chránit ji, aby zůstala čistá. Kapky jsme kreslili, tvořili foukáním do tuší a dělali různé pokusy s vodou. Vydali jsme se i k potůčku, prozkoumat život ve vodě. Zatím jsme objevili jen blešivce.

Po zimní prořezávce stromů zůstal u našeho oblíbeného místa v lese nový asi kouzelný pařez a kousek před ním delší kláda (akorát na sezení:-)). Kamarádům se to moc zalíbilo a moc rádi tam hrají divadélka s různými náměty. Hrají velcí i malí, v hlavních rolích se střídají klacík, šiška a kamínek a je zajímavé pozorovat, jaké příběhy naprosto spontánně vznikají.

S předškoláky jsme se v tomto měsíci věnovali tématu umění ustoupit, zvládnou se domluvit mezi sebou či přistoupit na kompromis a být tak příkladem pro menší kamarády. Jedním z velkých témat byla škola, samotný nástup do ní a co je třeba zvládnout před jejím začátkem. Kdo se do školy těší a komu se bude stýskat po školce? Výsledek byl tak 50/50.🙂

Pokračujeme v pracovních listech a trénujeme správný úchop tužky i sezení u stolečku. V grafomotorice jsme se zaměřili na vlny a stále uvolňujeme zápěstí pomocí kruhů. Co nás baví jsou čísla, počítání a jednoduché příklady, např. už víme, že když má kamarád 10 jahod a 3 někomu dá, kolik mu zbude nebo kolik kamarádů s námi jde do lesa, o kolik je více holek nebo kluků a podle čísel poznáváme do kolikátého patra šly naše oblíbené opice.