Po 26. 6. 2023 / Jak to žije ve školce

Duben – ještě tam budem … a opravdu :-)

V českém jazyce se nachází krásný fenomén, kdy názvy měsíců obsahují jejich charakteristiku – duben je měsícem, kdy se duby probouzejí k životu. Kromě toho jsou s měsíci spojené různé pranostiky, například „duben, ještě za kamny budem…“. I letos se tato pranostika naplnila – i když nám příroda dopřává trochu slunečného počasí, stále bylo venku dost chladno.

V Jaroslavicích jsme oslavovali největší křesťanský svátek Velikonoce. S dětmi jsme tvořili kuřátka, barvili vajíčka, také jsem tloukli hřebíky do dřevěných destiček a tvarovali tak kraslice dozdobené barevnými vlnami. Dokonce jsme vajíčka hledali i v lese. 

Po Velikonocích nás čekalo další milé téma – mláďata. Zkusili jsme si  dojení kravičky, i když zatím jen té papírové. Byla to legrace :-). Společně s kamarády jsme četli pohádky – malované čtení a pohádky s pohybem. Největší radost ale měli z návštěvy malého kůzlete Zdeničky, se kterým jsme strávili část dopoledne v lese a mohli jsme si s ní hrát, hladit ji  a krmit. Barča nám vysvětlila, jak se ke Zdeničce a obecně k mláďatům chovat, aby to bylo pro všechny příjemné. Také jsme se naučili, že k jelenovi patří laň a koloušek a k srnci srna se srnčetem. Docela se nám to pletlo:-)

Dalším tématem, které nás provázelo tento měsíc, byla naše planeta Země. Děti se seznámily s globusem, povídali jsme si o kontinentech a prohlíželi si atlas. Učili jsme se, jak je důležité třídit odpad, jaké máme druhy kontejnerů a co můžeme udělat, abychom planetu chránili a bylo nám na ní všem hezky. 

Jedno páteční dopoledne jsme se vydali do Zlína do městské knihovny. Přivítala nás moc milá paní, která si s námi celou hodinu povídala o knížkách, četla úryvky z pohádek a my hádali, z jaké pohádky jsou a hráli jsme hry s různou tématikou.

Posledním tématem tohoto měsíce byla půda. Dozvěděli jsme se, že aby vznikl centimetr půdy, trvá to zhruba 100 let. Povídali jsme si  pro koho je půda domovem a jak se o ni starat. Celý proces vzniku půdy jsme si ukázali a udělali jsme si pokus se žížalou. Při tom jsme si zpívali písničku od Jaromíra Nohavici  „Krtek a metro“ :-). Měsíc duben tradičně končí filipojakubskou nocí a pálením čarodějnic. Zjistili jsme, že původně je to svátek, kterým se oslavuje radostnější část roku, kdy je více tepla, světla i jídla. Uhasínali se staré ohně a zapalovali nové, které měli vše očisti a ochránit. Oheň byl symbolem síly, života a Slunce. Proto jsme ve školce čarodějnice nepálili. Krásně jsme se  vystrojili, sestrojili si košťátka  a společně se na nich proletěli po louce. Některá košťata doletěla až ke kamarádům domů:-)

Naši předškoláci se tento měsíc zaměřili na dokončování činností a vytváření pracovních návyků. Trénovali pozornost a soustředění při různých aktivitách, opakovali předložky a zdokonalovali matematické představy. V rámci rozcviček se stále zaměřujeme na uvolňování ramenních kloubů, procvičování mluvidel a jemné motoriky pomocí prstových říkanek.  V grafomotorice trénovali tvary jako vlny, spirály, rovné čáry a zkoušeli geometrické tvary.