Po 26. 6. 2023 / Jak to žije ve školce

Duben – ještě ke kamnům vlezem

Celý duben jsem netrpělivě očekávali krásné a teplé jarní dny, kterých jsme se nedočkali. To nám ale nevadilo, abychom se pouštěli do dalšího dobrodružného prozkoumávání velíkovských lesů a luk. 

Duben jsme začali velikonočním  laděním. V tomto týdnu si děti osvojily velikonoční zvyky, zkusily si práci s ovčí vlnou při výrobě výzdoby v jurtě nebo malování velikonočních vajíček pomocí techniky zapouštění vodových barev.  Pomocí velikonočních motivů se nám podařilo vyrobit krásný přírodní land-art s touto tématikou. Děti zjistily, jak se slaví Velikonoce ve světě a domů si na Velikonoce odnášely zasazená semínka řeřichy. Snad se podařilo ji vypěstovat:).

Na Velikonoce jsme navázali dalším krásným jarním tématem a naučili se s dětmi rozpoznávat a pojmenovat mláďata a jejich rodiče všeho druhu. Pomocí sluchového a zrakového vnímání jsme se zaměřili na rozdíly mezi podobnými druhy jako jsou králíci a zajíci nebo srnci a jeleni. Důležitým  tématem bylo i jak se chovat k nalezeným mláďatům ve volné přírodě. V tomto týdnu se u dětí podpořila práce s papírem, konkrétně trhání papíru, a tím vytvoření srsti mláďat.  

A jelikož se začal blížit den Země, 22.4., dalším tématem byla právě naše planeta Země.  Společným usílím se nám podařilo alespoň trochu uklidit okolí školky. Pomocí názorných obrázků se děti naučily třídit odpadky do určených popelnic. Následně si to i vyzkoušely prakticky na velíkovské točně. Společným projektem bylo si osvojit, jak ta naše planeta vypadá, co je pro ni důležité a jak se k ní chovat. To se nám podařilo znázorněním planety pomocí práce s temperami na mnoho způsobů a následnými vzkazy pro planetu Zemi od dětí.  I tento týden si děti procvičily, jak se trhá papír a jak s ním dále pracovat.

V rámci toho týdne jsme s dětmi vyráběli i ruční papír, do kterého jsme zaseli semínka. A následně z nich vyráběli srdíčka pro maminky ke květnovému svátku. .

Důležitou součástí naší planety je i půda, kterou jsme podrobně prozkoumávali následující týden. Začátek patřil oslavě svátku svatého Jiří a jeho legendy. Děti si  bezpečnou prací s nožem vyzkoušely vyrobit meče na draka. A jak se říká: “Na sv. Jiří, vylézají ze země hadi a štíři”, tak i my i půdu podrobili jsme ji důkladnému bádání (kdo z ní vylézá, žije a jak je důležitá). Děti velmi bavilo malováním blátem a k tomu poskládaly z papíru žížalu.  Následující dny jsme opečovaly vyvýšené záhony na školkové zahradě. Nejprve jsme je společně vypleli a následně zasadili salát, jahody a kedlubny.  Nezapomnělo se ani na výrobu žížalária, o které ve školce doteď  pečujeme.  

Poslední dubnový den ve školce byl částečně věnován filipojakubské noci. Děti si vyrobily škapulíře na “ochranné” bylinky. 

S předškoláky jsme pokračovaly v grafomotorickém rozvoji, který byl podpořen aktuálními tématy. Na Velikonoce jsme trénovali různé grafomotorické prvky na při zdobení velikonočních vajíček.  Horní a spodní oblouk děti pilovaly kresbou žížal, ruce uvolňovaly díky malby pomocí magnetu.  Předškoláci také procvičovali práci s nožem a tím se částečně připravovali předškolácké přespávání v květnu.