Po 26. 6. 2023 / Jak to žije ve školce

Březen – do zimního oblečení ještě vlezem

Celý březen nás provázelo počasí doslova aprílové. Chvílemi to vypadalo, že už můžeme odložit zimní oblečení a užívali jsme si překvapivě vysokých teplot. S koncem měsíce jsme zase loučili v mnoha vrstvách oblečení.

Začátkem března děti pokračovaly v tématu zdraví. Na pokusu s kostkou viděly, jak je kůže důležitý orgán v těle a chrání nás před mnoha bacily útočícími zvenku. Také zachraňovaly zraněného kartonového muže v lese.  S dopomocí zkoušely poskytnout první pomoc na místě, naučily se používat princip 3R (Rozhlédni se, reaguj, rozmýšlej) a pomocí vlastnoručně vyrobených nosítek s termofólií jej dopravily do jurty, kde za pomocí “lékaře” provedly následné ošetření pacienta.

V pátek pak za námi přivítala Verča Jurčáková z ekocentra Na Pasece s programem O jezevci při kterém se děti seznámily s tímto živočišným druhem a jeho životem v lese.

Březen je měsícem knih a tak jsme toto téma zařadili i do našeho vzdělávacího programu. Celých 14 dní jsme si povídali o knihách, jejich důležité hodnotě, jak vznikaly (výroba jeskynní malby příběhu a hliněných destiček) a vznikají, kdo je ilustruje, kde je můžeme sehnat. Děti si vyrobily záložky a pop-up knížky dle vlastní fantazie s následným převyprávěním svých příběhů. Díky aktivnímu podání příběhu “O Smolíčkovi” a “O Palečkovi”  děti prožily tyto pohádky pohybovými a prstovými hrami a hrou na ilustrátory. Trénovaly také svou pozornost a sluchové vnímání. Zavítala k nám také paní knihovnice z místní velíkovské knihovny, která nás svými otázkami, hádankami a povídáním přenesla ještě dále do světa knih.  V rámci předčtenářské gramotnosti jsme ukotvovali čtení zleva doprava,  seznámili se s braillovým písmem a jednotlivá písmena psali do bláta, zatloukali hřebíky do dřeva, zaměřili se na identifikaci první hlásky ve slově a trénovali posloupnost děje a obrázkové čtení.

22.3. byl Světový den vody a tak se celý tento týden nesl v duchu jejího koloběhu. Poslechem písně Vltava a soundtracku z Forresta Gumpa jsem navnímali a zahráli si na pramínky vody stékající se do řeky a pak až do moře. Odkud se voda bere a jak koluje na planetě zemi  děti zobrazily při volné výtvarné tvorbě, tvorbě kapičky vody a co ta vše vidí při svém putování. Jak dokáže voda čarovat jsme se i vyzkoušeli při pokusu s papírovým leknínem a při míchání vody s různými látkami (olej, barvy, soda…). Seznámili jsme se se skupenstvími vody prostřednictvím pohybové hry a prozkoumali jsme, kteří drobní vodní živočichové žijí v rablinském potůčku.

V březnu za námi zavítal také policista Pavel Pekař, který nás seznámil se svou prací a co obnáší. Ukázala nám vybavení správného policisty a svého vozidla. S dětmi prošel i pravidla silničního provozu.

Poslední týden v měsíci jsme již očekávali, že jaro nastoupí v plné síle díky výrobě Morany, jejím následným zapálením a vhozením do vody za doprovodu písní. Bohužel se nám ale nepodařilo zimu úplně vyhnat, protože hned následující den nám zem na Velíkové pokryl sníh. Ale nám to nevadilo a ještě jsme si užili posledního záchvěvu zimních radovánek – lopatování, koulování a zasypávání se sněhem. Ve středu se pokračovalo intenzivně po volání jara. A to rytmickým vydupávaním názvů jarních květin, kresbou8 abstraktních jarních motivů, pohádkou “O semínku” a “Kořenové děti”., sběrem fialek a medvědího česneku, povídáním o kočičkách a jejich tvoření s pomocí tuše a malováním prsty, seznámením se všemi jarními kytkami (jejich jedlostí či jedovatostí) a jejich výrobou ze šišek. Zatím to vypadá, že ani zpívání jarních písní a básní (“Uvíjíme věneček”, “Sedmikráska”, “Všechno,co roste ze země”, “Vozilo se na jaře”) nám jaro nepřineslo, ale už jej netrpělivě vyhlížíme.

S předškoláky pokračujeme v grafomotorických listech, trénujeme stříhání, např. kapičky a různých tvarů v rámci výroby pop-up knížky. Zaměřili jsme se na zdokonalování horního a spodního oblouku a osové souměrnosti. V rámci sluchového vnímání jsme dali prostor básním a hledáním jejich významu. V prostorové orientaci si děti ukotovovaly jednotlivé předložky. 

Celý měsíc se děti věnují aktivní práci s kladívky při zatloukání hřebíků nebo při prozkoumávání země. Pod jurtou si rádi zahrajeme pexeso, díky kterému rozvíjíme postřeh, paměť a zrakové vnímání. Po delší pauze se děti vrátily ke skládání zažehlovacích korálků. Starají se o okolí zázemí a žábám v našem jezírku doplnily po zimě vodu, aby měly, kde naklást svá vajíčka. Čtením knihy o Neotesánkovi si ukotvují pravidla  společenského chování a na konci měsíce si zopakovaly, jak se zachovat při poskytnutí první pomoci.