Ne 5. 3. 2023 / Jak to žije ve školce

Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci

My doufáme, že se tato pranostika nevyplní a budeme si moct už v březnu užívat jarního vzduchu a  vyhlížet první náznaky jara, které se již derou na povrch. Únor nám sice přinesl možnost zimních radovánek na sněhu, ale jen ve velmi krátkém čase. 

Začátek února se nesl v duchu tradic a oslavili jsme jej svátkem Hromnic. Pověst o pohanském bohu Perunovi a jeho schopnostech děti nadchla a samy si vyzkoušely jakou měl sílu. Nedílnou součástí dne byla i výroba svíček Hromniček, tentokrát ze včelího vosku. 

3.února, na pololetní prázdniny, se za námi přišli podívat loňští předškoláci a společně s námi nasdíleli své zážitky ze školy a zavzpomínali na školkový čas. Přinesli nám i dlouho očekávaný sníh, který jsme si pak náležitě následující týden užili.

Poté jsme se vrátili k tématu řemesel a povolání, které nás provázelo celých 14 dní. Z dětí se staly na chvilku  pekaři a upekly si šátečky z listového těsta. Zahrály si také  na kadeřníky a to nejen na papíře, ale i na paruce. Jurta se nám proměnila i na krejčovský salón a všichni si vyrobili na šicím stroji malé polštářky s paní Jeníčkovou. Jiný den se děti ocitly  v hračkářství a potrénovaly, jaké to je prodávat či nakupovat za peníze. Tím jsme se trochu dotkli  vzdělávání  finanční gramotnosti už ve školce :-). Hrou na detektiva jsme procvičili naše smysly pomocí zkoumání stop či otisku prstů. A v neposlední řadě měli možnost zažít jaké je to být zvěrolékařem na vlastní kůži s paní Veselskou, která si na pomoc s sebou přivedla i čtyřnohého kamaráda.

A jak už to tak v únoru bývá, přišel čas na masopustní veselí. S dětmi jsme si vyrobili masopustní masky, užili si převleky v rámci karnelovalých rejů v jurtě. Společně jsme se pustili do mnoha pohybových her a zahráli si intuitivní hry s padákem.

V druhé půlce února se naším tématem stalo poznávání lidského těla. Povídali jsme si, o tom z čeho skládá. Pomocí sáčků a jejich imitace plic jsme si vyzkoušeli dýchání, poznávali svalovou soustavu (lýtka, holeně, kotníky aj.) a kosterní soustavu s klouby, páteří, žebry… Děti se naučily rozpoznávat jednotlivé orgány v těle a k čemu slouží. Na kartonovou postavu je malovaly na správná místa. Zkusily si projít jako potrava trávicí soustavou.

Vše jsme vnímali pomocí našich smyslů, které jsme trénovali i dalšími způsoby. Sluchové vnímání koncentrací na  ztišení hlasu, hmat zkoumáním tajemného pytlíčku, zrak tréninkovým cvičením očí, chuťové pohárky a čich díky ochutnávce se zavřenýma očima. 

Poslední únorový čtvrtek si děti vyzkoušely vyrobit svou vlastní odpolední svačinku. Společně s Járou připravily lahodné pizzy a nechybělo ani  profesionální vyhazování těsta do vzduchu. 

Konec měsíce jsme soustředili na lidské zdraví a jak pečovat o své tělo. Děti si zahrály si na vitamíny a bacily, určovaly různé druhy zeleniny a ovoce a trénovaly tak slova nadřazená a podřazená. Pomocí foukání tuší si vyrobily své vlastní originální bacily.

Předškoláci se posunuli ve svých grafomotorických listech, pilně trénují správný úchop tužky skrze  říkadla. Tlak na tužku zjemňují prstovými říkadly, prací s plastelínou, těstem, stříháním. Pomocí oromotoriky a správného dýchání se zaměřují na výslovnost všech hlásek. Během celého dne trénují orientaci v prostoru, zejména pravolevou orientaci.