Po 6. 2. 2023 / Jak to žije ve školce

Říjen – k večeři si mlhu vaří…- Velíková

Přivítalo nás opravdu nádherné podzimní počasí s mlhami, deštěm, větrem, sluncem i chladnými rány. Příroda umí v tomto období kouzla a dokáže proměnit rána v ryzí okamžiky plné pestrých barev během dne.  Proto jsme také tento měsíc začali povídáním o podzimu, co je pro něj typické a jak všechny dary přírody využít.  Z klacků, listí či kamenů se skládaly počáteční písmena ve jméně i geometrické tvary. K procvičování jemné motoriky byly použity kaštany, k předmatematickým představám zase žaludy. Mnohé plody jsme využili pro dotvoření podzimní atmosféry v okolí jurty. 

Listy našli mnoho využití. Od obtiskování, přes pokus, když  je také naložili do octu, aby nám ukázali své barevné kouzlo nebo navlékání na bavlnku pomocí jehly.  Vyrobili jsme si také listové konfety a začali si užívat hromady listí v našich lesích. Největší zábavou je si do nich skočit svým osobitým stylem. 

Přišel čas se rozloučit s některými ptáky, co odlétají do teplých krajin a popovídat si, jak se starat o ty, kteří tu zůstávají. Poznávali jsme je podle zvuku, prošli si stezkou, která nám přiblížila, nejen jak vypadají, ale co je pro ně typické. Díky labutí výpravě jsme si procvičili hrubou i jemnou motoriku.  Obraz odletu ptáků se nám podařilo zobrazit pomocí tempery a našich rukou.  K vyzkoušení práce s papírem nám pomohla výroba papírové vlaštovky v lese a děti si i vyzkoušeli psaní ptačím brkem.

Pohádky nás propojili s tématem rodiny a domova. Poznali jsme, jak se který člen rodiny jmenuje, vyrobili jsme si ze dřevěného rámu domeček, který jsme dohromady stloukli hřebíky a namalovali barvou. Budeme jej  využívat pro hraní i dalšího divadla. 

20.10. jsme s dětmi oslavili Den stromů. Přečetli jsme si příběh z knihy:  O stromu, který dával, vykreslili mandalu a popřemýšleli nad tím, co vše nám stromy dávají. 

Den poté jsme vyrazili s dětmi na divadelní představení Vodník Česílko. Měli jsme možnost na chvilku odložit gumáky, naše lesní oblečení a vyrazit za kulturním zážitkem. 

Další týden jsme domov rozšířili na stát, ve kterém bydlíme a povídali si o České republice. S naším nově vyrobeným divadlem jsme si zahráli představení o praotci Čechovi a zkusili si i improvizované divadlo. Z přírodního materiálu jsme vyrobili obydlí, mosty a další stavby, tak jak to dělal lid praotce Čecha po příchodu na toto území. Další dny jsme se soustředili na prostorovou orientaci nejen na mapě, ale i na našem těle. Pomocí slepé mapy z přírodnin jsme si popsali, kde leží hlavní města, toky a pohoří v naší zemi. Vyrobili jsme si českou vlajku, zazpívali si českou hymnu a  pomocí  Smetanovy symfonické básně Vltavy se ponořili při malbě do toku této řeky. 

V tomto týdnu si děti také zkusili moštování jablek s Tomem. Přiložili ruku k dílu a odměnou jim byl výborný sladký mošt.

Měsíc říjen jsme ukončili společnou návštěvou našeho města –  Zlína. Celým dopoledním programem nás provázel sám “Tomáš Baťa”.  Ukázal nám velkou část svého budování. Navštívili jsme Obchodní dům, podívali se, kde leží jeho památník, kde stojí Velké kino, hotel Zlín, sochy bratrů Baťových  a vše zakončili návštěvou Zlínského mrakodrapu. I přes mlhavé  počasí nám výhled poskytl dokonalý obraz toho, co Baťova rodina ve Zlíně  vybudovala.

Předškoláci si prošli školní zralosti a uskutečnila se společná schůzka s rodiči předškoláků v Jaroslavicích. Soustředili se na uvolňování ruky a trénink správného úchopu tužky. Procvičovali odstíny barev,  a také se každý svým tempem posunul při tkaní duhy z předškoláckého přespávání.