Po 16. 5. 2022 / Jak to žije ve školce

Duben – za kamny nebudem:) -Jaroslavice

Na začátku měsíce dubna jsme se společně zamýšleli nad tím, v čem se od sebe navzájem lišíme, v čem jsme stejní, a co to znamená, když má někdo nějaký handicap. Zkoušeli jsme, jaké to je být slepý, hluchý nebo němý, co všechno pak může být nebezpečné a jak můžeme těmto lidem pomoci. Trénovali jsme i zrakovou paměť při kimově hře, a dařilo se nám zapamatovat mnoho věcí.

Období před velikonočními svátky jsme si užili tvořením a povídáním o tradicích a zvyklostech, které se k svátkům pojí. Papírová vajíčka jsme zdobili bavlnkami i přírodninami a ta od slepiček jsme i barvili ve slupkách z cibule. Naučili jsme se novou velikonoční koledu, názvy jednotlivých dní před Velikonocemi a co znamenají. Hlavně na škaredou středu jsme se snažili ani jednou nezamračit 🙂

Na zelený čtvrtek, tedy v den, kdy mají školáci velikonoční prázdniny, nás navštívili absolventi, kteří jsou již 3 nebo 4 roky ve škole. Společně jsme si užili dopoledne v lese – hráli jsme si, lozili po stromech, vyráběli velikonoční vajíčka a povídali si o tom, jaké to je být školákem.

Na jaře přichází na svět různá mláďátka. Pomocí obrázků jsme si připomínali, jak se jmenují a jak se říká jejich rodičům. Největší radost měli děti z návštěvy u koníků a poníků v Jaroslavicích. Pan Michal nám všechny koně ukázal, některé jsme si mohli i pohladit a na ponících se všechny děti nakonec svezli. Někteří zvládli na poníka sami nasednout a za odměnu jim pak dát mrkev nebo jablíčko. Bylo zajímavé pozorovat děti, jak se na hřbetu poníka promění jejich výraz tváře i celého těla. Vyzařovala z nich radost, spokojenost, vážnost i určitá důležitost dohromady.

Koncem měsíce jsme se pustili do zkoumání světa hmyzu. S lupami jsme pozorovali různé broučky přímo v lese a na louce a povídali si, jak se takový brouček narodí, kde bydlí, co mu chutná a k čemu je užitečný. Řešili jsme také berušky, jak je to s jejich tečkami, kolik jich tedy má být a že je jich více druhů. Na pavoučky, motýly a včelky jsme se těšili další týden.

Tak trochu jiný den nás čekal koncem dubna. Z lesa jsme se vrátili chvilku po svačině a ve školce už nás vítala Silva Lišková, se kterou jsme si užili intuitivní hry v sále. Děti prožívali zklidnění s různými hudebními nástroji, dovádění při pohybových aktivitách a příjemné napětí, očekávání a radost v jednom při pohledu na letící šátek, který mohou pak chytit.

Předškoláci si tento měsíc při stoupání nahoru zdokonalovali v soustředěnosti a pozornosti a to nejen při práci s pracovními listy. Při tématu hmyz jsme si trénovali počítání teček u berušek, osovou souměrnost při poznávání broučků a stíny u housenek. Pokračujeme také v tkaní koberečků a mnozí se již blíží ke konci.

V dubnu s námi narozeniny oslavil Vojta Záb., Oli P. a Anetka.