Pá 4. 3. 2022 / Jak to žije ve školce

Leden – nový rok, nové zážitky, nová dobrodružství…- Velíková

a že jsme si jich letošní leden užili. Velíková je místem, které nám dává v lesní školce možnost  v zimních měsících užívat sněhu a ledu, i když ve Zlíně už třeba není.  A tak jsme si v lednu zažili spoustu zimních radovánek, i když to na jeho úplném začátku tak nevypadalo.

Začátek ledna jsme navázali na vánoční tématiku a nesl se v duchu putování tří králů do Betlému. Celý týden nás provázel jejich příběh, se kterým se děti seznamovali prostřednictvím dřevěných figurek, grafomotorických prvků, seznamováním s písmeny.  Zavítali jsme opět k velíkovskému betlému a prožili tak znovu celý vánoční příběh, který jsme zakončili pečením Tříkrálového koláče a křídovými nápisy v lese K+M+B.

A protože v lednu také přichází celý nový rok, tak jsme plynule navázali na téma roční období. Toto téma s dětmi prožíváme celou dobu, ale je příjemné si vše shrnout a všímat si, jak děti dokáží přirozeně vnímat čas skrze přírodu. Tématem nás provázeli známé písně “Jaro,léto, podzim,zima” a Měsíce od Hradišťanu.  Zopakovali jsme si nejen roční období, ale i jednotlivé měsíce a dny v týdnu.

Díky předešlému tématu jsme si uvědomili, jak je třeba vnímat potřeby přírody kolem nás a v dalším týdnu jsme se zaměřili na ty, co v zimě naši pomoc potřebují. A to ptáci. Na rozcvičkách jsme se zaměřili na mluvidla a trénink zvuků ptáků. Tvořili jsme za pomocí inkoustu a zmizíku ptačí pera, poznávali ptáky, co létají k nám do krmítka.

Pomocí ptačí stezky jsme si  upevňovali také jejich názvy. Seznámili jsme se s kokosem, který mají rády sýkorky a kokosový mls jsme  jim připravili v Jaroslavicích.  Z plastelíny děti dotvářely ptáky  na papírové předloze.

Nesmí se ovšem zapomenout ani na ostatní zvířata v zimě. O těch jsme si povídali následující týden. Zejména o jejich pobytových stopách, které jsme zkoumali lupami, pouhým lidským okem či mikroskopy. Při stopování jsme si s dětmi ukazovali i zvířecí trus a  bobky, které za sebou zanechávají nejen v blízkosti u krmelce. 

Poslední lednový den jsme začali prozkoumávat téma knih a s dětmi si pověděli, jak to bylo, před tím než vůbec vznikly. Zkoušeli jsme i vyrývat příběhy do plastelíny, tak jako naši předkové do hlíny.

Lednový čas jsme se s předškoláky hlavně zaměřovali na sluchové vnímání a hlásky, které jsme rozeznávali, rozkládali jsme i slova na slabiky. Se špetkovým úchopem nám pomáhá básnička, která nás od ledna teď bude vždy před začátkem úkolu provázet: „Vezmi palec, ukazovák, zob, zob a máš zobák. Do zobáčku tužku dáme a prostředníčkem podpíráme.“ Další nová prstová říkadla byla o členech rodiny, kdy jsme zvedali jeden prst po druhém od stolu.  Z grafomotorických prvků jsme opakovali čáry, kruhy, spirály a horní oblouk. Novou výzvou byly šikmé čáry a smyčky (horizontální a vertikální), kterým se budeme věnovat i v následujících měsících.

V lednu s námi oslavila narozeniny Rozárka. A přivítali jsme  nové  kamarády Oliverka  a Terezku.

Těšíme se  na únorová sněhová dobrodružství a pomalu začínáme vyhlížet jaro.