Út 9. 11. 2021 / Jak to žije ve školce

Říjen..čas na podzimní radovánky – Velíková

Letos pokračovalo babí léto ještě celý říjen a my si ho plnými doušky užívali. Každý den jsme ještě nasávali teplo ze sluníčka, i když už byli někdy i přízemní mrazíky. Z těchto dnů budeme čerpat energii ještě i v zimních měsících. 

Se sklizní jsme se rozloučili povídáním o vinné révě a plynule si začali povídat o tom, co se děje s přírodou na podzim. Nejvíce je vidět tato změna na stromech, které jsme zkoumali celý týden. Rozlišovali jsme stromy listnaté a jehličnaté a poznávali jejich plody. Zejména kaštany, žaludy a šišky nám byli velkou inspirací při tvoření, procvičování jemné motoriky, trénování paměti, matematických představ, zrakového vnímání či jen tak pro uvolnění napětí v těle. Vytvořili jsme si stromové skřítky, z bláta uplácali stromovou masku a udělali frotáž kůry a listů. Užili jsme si hrátky se spadlým listím. Ať už jeho vyhazováním do vzduchu a snahou nějaký lístek chytit, nebo skákáním do hromad listí, až po procházku šustícím listím.

V druhé půlce října nám příroda začala ukazovat, že už je opravdu podzim tu a ptáci se začínají připravovat na zimu. Učili jsme se rozlišovat, kteří na zimu zůstávají u nás a kteří odlétají do teplých krajin. Pro ty co, zůstávají jsme stavěli hnízda a sháněli potravu na zimu a pro ty, co letí jsme v rytmu písní a flétny trénovali šťastný odlet.

Když jsme si dostatečně užili příprav na podzim, tak jsme se zaměřili na potřebná témata, která ve školce rezonovala. A to, že jsme každý jiný a různé situace prožíváme jinak. S tím souvisí zvládání emocí, které jsme se učili poznávat  a pracovat  s nimi. Vyrobili jsme si hrnec plný emocí, který nám ukázal jaký může někdy vzniknout guláš, když to máme nějaký den každý jinak. Zahráli jsme si divadlo s vařečkami a za pomocí hudby, zvonků a rytmu se snažili naše emoce sladit a navzájem se chápat.

Na konci října jsme se si udělali výlet mimo les. A to rovnou do našeho velkoměsta” Zlína, kde jsme, s panem Baťou, prošli významná místa Zlína a společně zavítali i na Zlínský mrakodrap. Ten nám poskytl nezapomenutelné výhledy na naše krásné město. Díky našim zážitkům z výletu se nám podařilo vytvořit krásné koláže Zlína. A poslední den v říjnu jsme strávili, jak jinak než povídáním o České Republice a jejich symbolech a typických produktech.

S předškoláky jsme  se zaměřili na uvolňování ruky a trénování špetkového úchopu pomocí rytmických básniček, vystřihování, grafickou orientaci a práci s nožem. Z grafických prvků to v tomto měsíci byly čáry. S nejstaršími jsme dětmi prošli individuálně formulář školní zralosti, s jehož výstupy byli seznámeni rodiče předškoláků na společné schůzce. Nám slouží k zpětná vazbě a na co se budeme ve skupinové předškolní přípravě více zaměřovat.

V říjnu s námi oslavil v lese již páté narozeniny Samík.

Listopad je pro nás symbol listohrátek a laděním na zimu. A na vše, co nám přinese se těšíme.