St 27. 11. 2019 / Jak to žije ve školce

ŘÍJEN – UŽÍVÁME SI PODZIM – JAROSLAVICE

V tomto měsíci jsme si užívali opravdu vydařené babí léto. Dny v lese byly plné slunce, smíchu a dobré nálady. Oslavili jsme Štěpánky, Elenky a Amálky narozeniny. Někteří se dali do stavby vrtulníků či policejní stanice, jiní zase stavěli domečky pro skřítky.

Bylo by škoda nevyužít barevného listí všude kolem, a proto jsme z něho vyráběli čelenky, skřítky na špejlích, skákali do hromady listí, opakovali si barvy a hledali je v přírodě. Zvládli jsme upéct i štrúdl z jablek. Na drátech se však už pomalu začaly slétat vlaštovky a tak jsme si povídali o ptácích. Dozvěděli jsme se, kteří na zimu odlétají pryč, kteří zůstanou a proč tomu tak je.

 

S předškoláky jsme si užili přespávání v jurtě, kde je navštívil myslivec a předal jim „Strom poznání“, který je bude provázet celým školním rokem. V symbolech a obrázcích prostřednictvím tohoto Stromu budou děti posilovat oblasti školní zralosti, než opustí naši lesní školku.  A co jsme všechno zažili? Opékali jsme špekáčky, prošli se nočním lesem a poté jsme putovali cestou podle rozsvícených svíček a rozpoznávali na jednotlivých obrázcích, co všechno bychom společně chtěli zvládnout v tomto předškolním věku, zvládli jsme noc bez rodičů a na závěr uvařili oběd na ohni.

V rámci individuální přípravy s předškoláky jsme se zaměřili na procvičování předmatematických představ, seznamovali jsme se s čísly, poznávali geometrické tvary. Dále jsme trénovali rýmy, vytleskávali slova na slabiky a aj. Zejména jsme se však snažili uvolňovat zápěstí a prsty pomocí básniček a dalších aktivit.

Poslední dva týdny v tomto měsíci jsme věnovali poznávání naší země a Zlína. Nejprve jsme poznávali naše sousedy, jejich řeč, poslouchali jsme jejich hymny. Ukázali si, jak vypadá státní znak, ale taky kdo to byl Karel IV. Předškoláci pak vytvářeli mapu České Republiky podle atlasu a vyráběli zeměkouli, ostatní děti společně pracovali na výrobě české vlajky. Poslední týden jsme věnovali Zlínu a městům, ve kterých žijeme. Teď už všichni víme, kdo byl Tomáš Baťa, co všechno ve Zlíně postavil nebo že budova 21 byla ve své době druhá nejvyšší v Evropě. Ve čtvrtek jsme se vydali na procházku po městě, kterou jsme zakončili na střeše mrakodrapu s nádherným výhledem na město.