St 14. 8. 2019 / Jak to žije ve školce

Ukončení školního roku

Jako každým rokem nadešel čas se rozloučit s našimi předškoláky a uzavřít společný školní rok 2018/2019 Letní slavností. Děti z obou školkových lesních tříd, jak z Velíkové, tak z Jaroslavic, všechny pedagožky, naši milí skřítkové a krásný lesní den. Byl slunečný, příliš krátký, plný radosti, vzpomínek a vděčnosti, že můžeme doprovázet děti po několika letech u nás, přes most do nového světa. Ať se daří!