Pá 30. 8. 2019 / Jak to žije ve školce

Nové zázemí jurty na Velíkové

 

 

 

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.   

www.sfzp.cz                                                                                                www.mzp.cz

Po 7 letech od založení lesní školky Na Pasece se uskutečnil a zhmotnil velký sen. Lesní školka má svou jurtu, která bude od 2. září sloužit pro třídu na Velíkové. Děkujeme Tomovi Černému za velkou podporu! Radujeme se z nového a krásného prostředí, kde budeme s našimi školkovými dětmi.