Zveme vás na besedu o komunitním vzdělávání

19. 5. 2022, 16.00

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Pomněnka Na Pasece s Mgr. Markétou Šobáňovou

Více informací v letáčku…