Plán školního roku 2022/2023

Školní rok začíná 1. 9. 2022 a končí 30 .6. 2023. LMŠ bude uzavřena o státních svátcích a dále po dohodě se zřizovatelem 14. 10. 2022 a 18. 6. 2023. Přerušení provozu v době letních prázdnin oznámí ředitelka v prvním čtvrtletí 2023, případné další přerušení z organizačně technických důvodů neprodleně po rozhodnutí. Termín ověření osvojení očekávaných výstupů u předškolních dětí v individuálním vzdělávání je stanoven na 21. 11. 2022, náhradní termín na 1. 12.2022.

Oblasti vzdělávání dětí naleznete v dokumentu Desatero pro rodiče předškolních dětí. Také podrobný plán plán školního roku naleznete v příloze.

Přílohy: